top of page

6 דרכים לפתיחת קריאת שירות

מערכת מג'יקנט מציעה 6 אופציות לפתיחת קריאות שירות:

  • ע"י המשבץ – הגורם במשרד שמקבל את הקריאה (טלפון, ווטסאפ, מייל...)

  • ע"י אנשי השטח (טכנאים)

  • ע"י הלקוחות עצמם (קבועים או מזדמנים)

 

להלן פירוט האפשרויות העומדות בפניכם לשם פתיחת קריאות השירות:
  1. פתיחת קריאה ללא שיבוץ:

אפשרות זו מיועדת למי שמקבל את הקריאה ואינו יודע, יכול, רשאי או צריך לשבץ טכנאי או איש שטח לקריאה

‏‏1.PNG
Icons Home page download.png

לחיצה על כפתור "הוספת קריאה" (מסומן בחץ אדום) בעמוד ראשי-שירות תפתח את עמוד הוספת הקריאה.

שימו לב: אפשרות זו זהה לאפשרות לחיצה על כפתור "פתיחת קריאה מהירה" מכל מקום במערכת:

2.PNG

קריאה הנפתחת באופן זה יכולה להיות משובצת, אם בוחרים לה טכנאי, תאריך ושעת שיבוץ, אך אין חובה לשבץ אותה, וניתן להשאירה לא משובצת , עד לשיבוץ עתידי.

   2. פתיחת קריאה עם שיבוץ:
ניתן לפתוח קריאה ישירות מלוח השיבוצים במערכת, ע"י הקשה על המועד הרצוי
‏‏3.PNG

קריאה הנפתחת דרך לוח השיבוצים תשובץ אוטומטית כברירת מחדל למועד שנבחר ביומן, ומשך הקריאה הוא חצי שעה. ניתן לשנות זאת ידנית, להאריך ואף להזיז את מועד הקריאה, הן במעמד הקמתה והן בכל שלב  לאחר מכן.

‏‏4.PNG
‏‏5.PNG

כל שינוי במועד הקריאה לאחר הקמתה יעדכן את הטכנאי ששובץ אליה, ופוטנציאלית גם את הלקוח שהקריאה קשורה אליו.

   3. פתיחת קריאה מהטלפון, ע"י איש השטח

המערכת מאפשרת גם לאיש השטח, העובד עם הטלפון הנייד, לפתוח קריאות. לשם פתיחת קריאה, יש ללחוץ על "פתיחת קריאה" מממשק הנייד, כפי שניתן לראות בדוגמא הבא:

‏‏6.PNG

קריאה שנפתחה מהנייד תופיע כמובן בכל מקום במערכת (ראשי שירות, לוח השיבוצים וכו'). ניתן לשבץ טכנאי אחר לקריאה, אם מדובר במנהל עבודה למשל.

​ 4. פתיחת קריאה ע"י לקוח קיים באמצעות מייל

ניתן להגדיר מייל ייעודי (Gmail), שישמש כיעד לשליחה, ללקוחות קיימים בעלי מייל מזוהה במערכת (כתיבת דוא"ל ראשית, או של אחד מאנשי הקשר). 
המערכת "תאזין" למייל הנ"ל, שישמש רק לצורך קבלת קריאות, והיה ותזהה פניה ממייל מזוהה במערכת, תיפתח קריאת שירות עבור אותו לקוח, באופן אוטומטי.
 
  5. פתיחת קריאה ע"י לקוח קיים באמצעות מודול B2B
מודול זה מאפשר לך, הלקוח, לבחור לאילו לקוחות שלך תאפשר לפתוח קריאות שירות מרחוק, 24/7, ללא צורך בהתקשרות טלפונית. המודול מאפשר כניסה מזוהה באמצעות שם משתמש וסיסמא למימשק לקוח, שבו ניתן גם לצפות בקריאות הקודמות של הלקוח וגם לפתוח קריאה חדשה, כולל צירוף קבצים:
Icons Home page download.png
‏‏7.PNG

6. פתיחת קריאה ע"י לקוח מזדמן באמצעות מודול C2B

מודול זה מאפשר פתיחת קריאת שירות ע"י לקוח חדש, שאינו קיים במערכת, (או קיים אך מזדמן מידי פעם) ללא צורך בהקמה מוקדמת של הלקוח. המודול מיועד לכל מי שעובד עם לקוחות חדשים או מזדמנים ומעוניין לאפשר להם לפתוח קריאות שירות.
bottom of page