מערכת B2B

  המאפשרת פתיחה מהירה של הזמנה או קריאת שרות B2B מערכת

עצמאית ע"י הלקוח או הספק באמצעות דף אינטרנט שהוקצה לו, בהרשאה, ע"י החברה שמספקת את השירות

,המערכת נועדה לחסוך זמן וכוח אדם המוקצה לקבלת הקריאות

.אפיונם ושיבוצם ומאפשרת ללקוח לפתוח קריאת שרות באופן מהיר, עינייני ומדויק

עם פתיחת הקריאה/הזמנה היא תופיע מידית בלוח הקריאות ותאפשר שיבוץ וטיפול מהיר ,בהתאם לתהליך הטיפול המוגדר בחברה

במקרים שהוגדרו מראש, תתאפשר בנוסף, הפעלת התראה בדוא"ל / מסרון לבעלי

תפקיד בחברת השירות

  מאפשר לחברה גם להציג ללקוח, באופן אינדיבידואלי, מידע על B2B-דף ה 

התקדמות הטיפול בקריאה, ריכוז קריאות, דו''חות חודשיים ואף מידע חשבונאי

:הנה"ח, כגון\ ERP-ממערכת ה

.'כרטסת, חשבונות פתוחים כו 

 קיימת במערכת השרות, אפשרות לפתיחת קריאה ע"י משלוח דוא''ל,B2B-בנוסף לדף

  ייחודי ו\או דיווח טלפוני. בכך מכסה המערכת את אפשרויות פתיחת הקריאה ומאפשרת את זירוז וייעול הטיפול בתקלה