מערכת גבייה

מערכת הגבייה של מג'יקנט היא מערכת של התראות גבייה חכמה המאפשרת תצוגה של  לקוחות חייבים בהתאם לתנאי התשלום המוגדרים להם ובנוסף אפשרות לתזכורות עבור חשבוניות העומדות להיפרע

ERP-מערכת הגבייה של מג'יקנט מתממשקת עם מערכת ה

.ומציגה נתונים באופן מהיר וישירות ללקוח

הלקוח מקבל באימייל האישי את ההתראה ממערכת הגבייה עם פירוט של חשבוניות עבור החוב או הכרטסת לפי דרישת הלקוח

.​מערכת הגבייה של מג'יקנט כוללת דוחות גבייה שוני