top of page

מערכת גבייה

מערכת הגבייה של מג'יקנט היא מערכת של התראות גבייה חכמה המאפשרת תצוגה של לקוחות חייבים בהתאם לתנאי התשלום המוגדרים להם ובנוסף אפשרות לתזכורות עבור חשבוניות העומדות להיפרע, מערכת הגבייה של מג'יקנט מתממשקת עם מערכת ה-ERP

ומציגה נתונים באופן מהיר וישירות ללקוח​.
 

הלקוח מקבל באימייל האישי את ההתראה ממערכת הגבייה עם פירוט של חשבוניות עבור החוב או הכרטסת לפי דרישת הלקוח

מערכת הגבייה של מג'יקנט כוללת דוחות גבייה שוני.

bottom of page