top of page

מערכת ניהול מכירות מג'יקנט מליד- להזמנה

תהליכי מכירה יכולים להיות שונים בין לקוחות ואם אינם מנוהלים נכון יכולים להוביל את תהליך המכירה לכיוונים לא רצויים. הצלחת הארגון, בשיווק ובמכירות, תלויה בראש ובראשונה בשיטות עבודה מוגדרות, ניהול התהליך ובקרה.

ניהול מערך מכירות דורש יכולת להפיק מידע לגבי היקף המכירות הפוטנציאלי, יעד מול ביצוע וסטאטוס תהליכי המכירות.

מערכת ניהול המכירות מג'יקנט מאפשרת מבט שוטף על התקדמות המכירות, ברמה שבועית/רבעונית/שנתית, ומאפשרת למנהלי המכירות, בדרגות השונות בארגון, ליזום פעילויות, לשנות תהליכים ולמקסם את מאמץ המכירות להזדמנויות מסוימות. פעילויות אלו מאפשרות לאנשי המכירות לעמוד ביעדים ולהגדיל את הכנסות החברה ורווחיה.

היתרונות המרכזיים של מערכת המכירות מג'יקנט:

 • ניהול ומעקב מלא אחר הצעות מחיר

 • איתור מלאי מול מערכת הארגון

 • המרת הצעת מחיר להזמנה במערכת ה-ERP

 • הגדרות יעדים לסוכני המכירות על ידי הדרג הניהולי

 • מערכת הרשאות מתקדמת

 • שליטה ומעקב מלאים של הדרג הניהולי

 • דוח מכירות המציג יעדים מול ביצועים

 • סוכן המכירות בשטח מחובר באופן רציף און ליין למידע הארגוני (הזמנות לקוחות/ מלאי/ גיול חובות)

אנשי/נשות מכירות שטח חייבים לקחת את משרדם איתם, כדי לקבל גישה למשאבי הארגון, כגון: קטלוג המוצרים, סטאטוס מלאי, פרטי הלקוח ומצבו (אובליגו, חובות, וכו'). ראייה כוללת זו מאפשרת לאנשי המכירות להיות מקצועיים

יותר כאשר הם מול הלקוח. לקחת החלטות נכונות, לסגור עסקאות בצורה מושכלת, ובזמן אמת.

מקצועני המכירות, הפועלים בזמן אמת ומעושרים במידע וידע על הלקוח, מובילים את הלקוח לביצוע עסקה, ומגיעים לתוצאות עסקיות גבוהות משמעותית מאלו שאינם יודעים את כללי המשחק.

בנוסף, תהליך המכירה מול הלקוח מתקצר, ומאפשר לכל איש מכירות לפגוש מספר רב יותר של לקוחות ביום עבודה.

מערכת ניהול המכירות של מג'יקנט מבית אדוויס מאפשרת לאנשי המכירות לקחת את המשרד איתם, באמצעות מסופון המכירות הנייד, הכולל את קטלוג המוצרים עם מלאי מעודכן וכל המידע הדרוש על הלקוח, כולל קניות קודמות ומחירים ששילם בעבר. יכולות אלה של המערכת מאפשרים למקד את אנשי המכירות בזמן סגירת העסקה ולהגדיל את היקף המכירות והרווחים של החברה.

היתרונות המרכזיים של מסופון המכירות, כחלק ממודל המכירות, מבית אדוויסטק הם:

 • ניהול יומנים לסוכן מכירות על בסיס שיבוץ ביקורים ופגישות

 • התראות ותזכורות לתהליכים מול הלקוח

 • ניהול ומעקב מלא אחר הזמנות וחשבוניות לקוח

 • איתור מלאי מול מערכת הארגון

 • גישה מלאה לקטלוג המוצרים של החברה בתלת מימד כולל מחירוני לקוח

 • הגדרות יעדים לסוכני המכירות על ידי הדרג הניהולי

 • מערכת הרשאות מתקדמת

 • שליטה ומעקב מלאים של הדרג הניהולי

 • דו"ח מכירות תקופתי לסוכן

 • דו"ח גביה לגיול חובות

 • סוכן המכירות בשטח מחובר באופן רציף און ליין למידע הארגוני (הזמנות לקוחות/ מלאי/ גיול חובות)

מערכת  ניהול מכירות שטח פותחה במשך כ-7 שנים ע"י מחלקת התוכנה של אדוויס – אדוויסטק.

המערכת פועלת באופן יעיל ומעשי, כחלק מהתהליכים הקריטיים, במגוון חברות בהן קיים מערך מכירות שטח בכל גודל.

bottom of page