top of page

WMS - לוגיסטיקה וניהול מחסן

המתממשקת WMS- מערכת הלוגיסטיקה וניהול המחסן

. של הארגון ותומכת בניהול שרשרת אספקה, מלאי ורצפת המחסן ERP-לתוכנת

מערכת הלוגיסטיקה וניהול המחסן מאפשרת לנהל את התהליכים הבאים באמצעות  מסופונים: ניהול מלאי, קליטת רכש, החזרות, ליקוט ואריזה, ריענון מלאי וספירת מלאי

 

 

:המערכת כוללת

  • איתור פריטים במחסן

  • ניהול ותיאום מלאי ומיקום

  • ספירות ורענון מלאי

  • קליטה ואחסנה

  • ניהול פס ייצור

  • קריאות משטח

  • טיפול בהחזרות

  • מערכת שילוחים

  • מפת מחסן

  • ליקוטים

bottom of page