top of page

 Business intelligence - Magicnet-BI מערכת

  Dashboards-בינה עסקית-דוחות ו-BI מערכת

מערכת BI, דוחות ו-Dashboards מציעה מגוון דוחות מתקדמים לניתוח ובקרה של הפעילות הארגונית,

לפי פרמטרים נבחרים, כגון: איש מכירות, מוצר, תקופה, לקוח, גבייה וכו'.

 

מערכת הדוחות מעניקה למנהל את האפשרות לצפות במצב הארגון, בכל רגע נתון,

ובמגוון חתכים שונים מתוך מערכת ה- ERP / הנהלת החשבונות.

 

בנוסף, ניתן לאפיין דוחות לפיתוח בהתאמה אישית.

 

בין הדוחות שמציעה מערכת BI :

  • דו"ח מכירות מול יעדים

  • דו"ח מכירות לפי סוכן / לקוח

  • דו"ח השוואת מכירות / לקוחות

  • דו"ח מכירות לפריט בחתכים של ספק /יצרן

  • דוחות למדידה ובקרה של יעילות העבודה

  • דו"ח לחיוב לקוחות

  • דו"ח גיול חובות

  • דוחות מנהל

bottom of page