כתובת: עתיר ידע 16 כפר סבא בבניין אדוויס אלקטרוניקה